Türklerde Cilt Sanatı
Orta Asya'da kağıdın keşfiyle beraber, türklerde ciltçilik gelişmiş ve bir sanat kolu haline gelmiştir. İlk Türk ciltleri M.S. 7. yüzyılda Doğu Türkistan'da ki Uygur Türklerinde görülür. Çin'de ciltçiliğin gelişmesi, yine Uygur sanatkarlarının Çin'e yerleşmesiyle başlamıştır. Uygur Türkleri İran'a Halife Mu'tasım Billah zamanında Samarra'ya (Irak) gelerek, bu memleketlerde cilt sanatının ilerlemesinde büyük rol oynadılar. Türkler dünyada ilk defa işlenmiş deri üzerine madeni kalıpla basım yaptılar. O tarihlerde Avrupa da ciltçilik yoktu. Avrupalılar 12. yüzyılın ilk yarısına kadar kağıt imal etmeyi de bilmezlerdi. Endülüs'te ilk kağıt fabrikası 1144-1154 yılları arasında Şatibe'de kurulmuş ve Avrupalılar kağıt imalini buradan öğrenmişlerdir. Doğuda ise ilk kağıt fabrikası Semerkand'da M.S. 653 senesinde kurulmuştur. Ciltçilik Doğu Türkistan ve Horasan'dan sonra Arap yarımadası ve Irak'ta gelişmiştir.